Politikalar

Unimoda Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Politakalar

VİZYON

Hep geleceğe bakarak ürün, hizmet ve müşteri ilişkisi ile şekillendirilen firma vizyonu, işkolunda yaşanan her tür teknolojik gelişmeyi üretim sürecine tatbik ederek maliyetleri ve dolayısıyla verimliliği kontrol etmek, sahip olunan teknik beceriyi tümüyle işe yansıtmak ve verimliliği artıracak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek olarak belirlenmiştir.

MİSYON

Firma misyonu, uzun sürede oluşturulan firma ismi ve ticari ünvanını korumak ve faaliyet gösterilen sektörde kazanılan haklı payın devamlılığını sağlamak için, uluslararası kabul görmüş kalitede üretilen ürünleri en uygun piyasa fiyatından ve anlaşılan teslim süresi içerisinde müşterilerine teslim edilmesi, satış sonrasında da müşterilerinden gelen geri bildirim ve talepler doğrultusunda sürekli iyileştirme çalışmaları yapılması, çevreye duyarlı teknoloji ile üretim yapılması şeklinde belirlenmiştir.

İLKELER

İlkeler kurumun davranışlarını belirleyen ve her türlü politika ve aksiyonun geliştirilmesi ve yürütülmesine rehberlik eden faktörleri ifade eder. Kurumsal ilkeler üstü örtülü olarak bilinse de açık bir biçimde raporlanması, sorumlulara uygulama ve takip kolaylığı sağlamaktadır.

İlkeler, sıklıkla kalite yönetimi kültürüyle bir arada ele alınır. Paydaşları tatmin etmek ve sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için ilk seferde en iyisini yapmak önemlidir. UNIMODA firması tarafından belirlenmiş olan kurumsal ilkeler aşağıdaki gibidir;

 • Tarafların ortak çıkarlarına uygun hareket etmek,
 • Tüm faaliyetleri, mevcut Kanunlara, örf ve adetlere ve etik değerlere uygun yürütmek,
 • İş ilişkilerinde ketumiyet ilkesine bağlı kalmak, tarafların ticari sırlarını korumak,
 • Serbest rekabet kurallarına uygun çalışmak,
 • Verimlilik ve karlılık hususlarını her daim risk ve kontrol hususları ile birlikte değerlendirmek,
 • Yapabileceklerini beyan etmek ve beyan ettiklerini tam olarak yapmak,
 • Hissedarlarına, çalışanlarına, iş/sosyal çevresine ve kamu otoritesine karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,
 • Farkındalık, tüm çalışanların bu ilkeleri benimsemesini ve uygulamasını sağlamak şeklindedir.
KALİTE POLİTİKASI

Uluslararası ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına, müşteri şartlarına ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt eden ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi amaç edinen firmamız Kalite Politikası olarak aşağıdaki esasları benimsemiştir;

 • Ürün ve hizmet kalitesini müşteri beklentilerine uygun olarak sağlamak,
 • Her zaman müşteri odaklı düşünerek hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Standart Şartlarına, KYS dokümantasyonunda tanımlı şartlara, Yasal şartlara ve taahhüt edilen diğer şartlara tam uyum içinde çalışmak,
 • Çalışanlarımızın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişmesi için uygun fırsat ve ortamlar oluşturmak,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sürekli iyileştirmek.