Bilgi Güvenliği

Unimoda Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Bilgi Güvenliği

Kurumsal bilgiyi en önemli varlığı olan gören kuruluşumuz, bilgi güvenliğini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Kurumsal bilgiler, elektronik ortamda, kağıt üzerinde veya diğer ortamlarda olmak üzere çeşitli biçimlerde bulunabilmektedir.

Yasal Mevzuat şartlarına, ISO 27001 Standart şartlarına, Müşteri şartlarına, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem şartlarına uygunluğun sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için aşağıdaki bilgi güvenliği esaslarına uyulmaktadır;

 • Kurum bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğinin ve kontrolünün sağlanması.
 • Kendisine ait bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğan risklere maruziyetinin sınırlanması,
 • Bilgilerin gizliliğinin sağlanması, yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi,
 • Bilgilerin bütünlüğünün sağlanması, yetkisiz değişiklik yapılmasının engellemesi, bilginin bozulmadan sürekli kullanılabilir olmasının sağlanması,
 • Bilgilerin kullanılabilirliğinin sağlanması, erişim yetkisi olan personelin gerektiği zaman erişebilmesinin sağlanması,

Tüm çalışanların (taşeronlar dahil) Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler düzenleyerek, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini ve sürdürülebilirliği amaçlanmıştır.

Bilgi Güvenliğiyle ilgili ihlallerin / olayların etkisini minimize etmek için, önleyici yaklaşımla sürecin yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Kuruluşumuzun itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, gerçekleştirilen süreçlerin en az kesinti ile devam etmesi amacıyla, bilgi sistemlerinin sürekliliğini sağlamayı, çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini arttırmayı, üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tesis edilmesini ve teknik güvenlik kontrollerinin aktif olarak uygulanmasını hedeflemektedir.

KALİTE POLİTİKASI

Uluslararası ISO 9001:2015 standardına uygun olarak kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına, müşteri şartlarına ve mevzuat şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt eden ve Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi amaç edinen firmamız Kalite Politikası olarak aşağıdaki esasları benimsemiştir;

 • Ürün ve hizmet kalitesini müşteri beklentilerine uygun olarak sağlamak,
 • Her zaman müşteri odaklı düşünerek hareket ederek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Standart Şartlarına, KYS dokümantasyonunda tanımlı şartlara, Yasal şartlara ve taahhüt edilen diğer şartlara tam uyum içinde çalışmak,
 • Çalışanlarımızın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın gelişmesi için uygun fırsat ve ortamlar oluşturmak,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri sürekli iyileştirmek.